Varoluş Serisi

Bir bilinmezden gelip bir bilinmezliğe göçüşümüz gerçeği, sonsuzluğu kavramadaki güçlük, akıl, irade, vicdan  insanı insan yapan değerler.

Yaradılışı tüm mükemmelliği ile somut olarak algılamak, somut gerçekleri hiçleştirirken kavrayamadıklarımızı yakalamak, biçimlendirmek arzusu, düşünce yolu ile tanık olamadığımız başka bir boyutta arayışa itilişimiz… Soyut kavramlarla soyut sanata yönelişimizin gerekçesi.

Söz konusu “Varoluş” da ise tersine bir işleyiş. Geriye, başlangıca dönüş… Bilinmeyeni bilinir kılma arzusu. Soyutu somutlaştırma çabası.